FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER KOPPANG (Orgnr. 921235720)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921235720
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER KOPPANG
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Storgata 103A, 2480 KOPPANG
Forretningskommune: STOR-ELVDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 13-08-2018
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.