FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER STRAND OG NORDDAL LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 921235763)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921235763
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER STRAND OG NORDDAL LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Øyna 15, 6200 STRANDA
Forretningskommune: STRANDA
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 13-08-2018
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.