FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER SMØLA LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 921235801)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921235801
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER SMØLA LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Rådhusveien 14, 6570 SMØLA
Forretningskommune: SMØLA
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 13-08-2018
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.