FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER MODUM LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 921543573)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921543573
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER MODUM LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Vikersundgata 33, 3370 VIKERSUND
Forretningskommune: MODUM
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 11-10-2018
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.