FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER NORE OG UVDAL LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 921543638)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921543638
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER NORE OG UVDAL LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Sentrum 18, 3630 RØDBERG
Forretningskommune: NORE OG UVDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 11-10-2018
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.