FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER FELLES FORVALTNINGSENHET STOKKE (Orgnr. 921543697)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921543697
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER FELLES FORVALTNINGSENHET STOKKE
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Stokkeveien 55, 3160 STOKKE
Forretningskommune: SANDEFJORD
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 11-10-2018
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.