FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER LARVIK POLITISTASJON (Orgnr. 921546130)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921546130
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER LARVIK POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Brannvaktsgate 7, 3256 LARVIK
Forretningskommune: LARVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 11-10-2018
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.