FORVALTNINGSDATABASEN

GRÅLUM FORVALTNINGS- OG UTLENDINGSENHET (Orgnr. 921608128)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921608128
Navn/foretaksnavn: GRÅLUM FORVALTNINGS- OG UTLENDINGSENHET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 96
Forretningsadresse: Rådmann Siras vei 4, 1712 GRÅLUM
Forretningskommune: SARPSBORG
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 24-10-2018
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.