FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER TANA LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 922363463)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 922363463
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER TANA LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Røbergveien 2, 9845 TANA
Forretningskommune: TANA
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 11-03-2019
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.