FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER ALTA LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 922372950)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 922372950
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER ALTA LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Labyrinten 1, 9510 ALTA
Forretningskommune: ALTA
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 12-03-2019
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.