FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER HAMMERFEST LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 922373000)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 922373000
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER HAMMERFEST LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Parkgata 16, 9600 HAMMERFEST
Forretningskommune: HAMMERFEST
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 12-03-2019
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.