FORVALTNINGSDATABASEN

STATENS BARNEHUS TRONDHEIM (Orgnr. 923026134)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 923026134
Navn/foretaksnavn: STATENS BARNEHUS TRONDHEIM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 12
Forretningsadresse: Brattørkaia 11, 7010 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2475 Torgarden, 7005 TRONDHEIM
Registrert dato: 04-07-2019
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.