FORVALTNINGSDATABASEN

AGDER FENGSEL AVD MANDAL (Orgnr. 923537724)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 923537724
Navn/foretaksnavn: AGDER FENGSEL AVD MANDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 155
Forretningsadresse: Kvitmyrveien 141, 4516 MANDAL
Forretningskommune: LINDESNES
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 694, 4302 SANDNES
Registrert dato: 03-10-2019
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet