FORVALTNINGSDATABASEN

SIVILFORSVARETS UTDANNINGS- OG KOMPETANSESENTER (Orgnr. 925555630)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 925555630
Navn/foretaksnavn: SIVILFORSVARETS UTDANNINGS- OG KOMPETANSESENTER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 60
Forretningsadresse: Starumsvegen 86, 2850 LENA
Forretningskommune: ØSTRE TOTEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2014, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 31-08-2020
Næringskode: 85.429 - Undervisning ved andre høgskoler
Sikt id-nummer: 13342

Lenker til interne ressurser