FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS ANKOMSTSENTER RÅDE (Orgnr. 925895776)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 925895776
Navn/foretaksnavn: POLITIETS ANKOMSTSENTER RÅDE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 141
Forretningsadresse: Mosseveien 58, 1640 RÅDE
Forretningskommune: RÅDE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postbosk 2095 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 03-11-2020
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.