FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS UTLENDINGSENHET (Orgnr. 986210504)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986210504
Navn/foretaksnavn: POLITIETS UTLENDINGSENHET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 707
Forretningsadresse: Økernveien 11-13, 0653 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2095 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 05-11-2003
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
Sikt id-nummer: 13520

Lenker til interne ressurser