FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER POLITIETS NASJONALE BEREDSKAPSENTER (Orgnr. 926104144)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 926104144
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER POLITIETS NASJONALE BEREDSKAPSENTER
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Taraldrudveien 2-4, 1412 SOFIEMYR
Forretningskommune: NORDRE FOLLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 05-12-2020
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.