FORVALTNINGSDATABASEN

OSLO POLITIDISTRIKT POLITIETS NASJONALE BEREDSKAPSSENTER (Orgnr. 926500139)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 926500139
Navn/foretaksnavn: OSLO POLITIDISTRIKT POLITIETS NASJONALE BEREDSKAPSSENTER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 225
Forretningsadresse: Taraldrudveien 2-4, 1412 SOFIEMYR
Forretningskommune: NORDRE FOLLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2093 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 01-02-2021
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.