FORVALTNINGSDATABASEN

BRANN- OG REDNINGSSKOLEN (Orgnr. 927006898)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 927006898
Navn/foretaksnavn: BRANN- OG REDNINGSSKOLEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 80
Forretningsadresse: Erling Johannessens veg 1, 9441 FJELLDAL
Forretningskommune: TJELDSUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2014, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 23-04-2021
Næringskode: 85.410 - Undervisning ved fagskoler

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.