FORVALTNINGSDATABASEN

STATENS BARNEHUS STAVANGER (Orgnr. 928338487)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 928338487
Navn/foretaksnavn: STATENS BARNEHUS STAVANGER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 16
Forretningsadresse: Lagårdsveien 44, 4010 STAVANGER
Forretningskommune: STAVANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 240, 4001 STAVANGER
Registrert dato: 15-12-2021
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.