FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER SVOLVÆR POLITISTASJON (Orgnr. 928689190)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 928689190
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER SVOLVÆR POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Vorsetøyveien 17, 8300 SVOLVÆR
Forretningskommune: VÅGAN
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 07-02-2022
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.