FORVALTNINGSDATABASEN

GARDERMOEN REGISTRERINGSSENTER (Orgnr. 929109554)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 929109554
Navn/foretaksnavn: GARDERMOEN REGISTRERINGSSENTER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 78
Forretningsadresse: Henrik Ibsens veg 1, 2060 GARDERMOEN
Forretningskommune: ULLENSAKER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2095 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 27-04-2022
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.