FORVALTNINGSDATABASEN

NORDREISA OG KVÆNANGEN POLITISTASJON (Orgnr. 929916239)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 929916239
Navn/foretaksnavn: NORDREISA OG KVÆNANGEN POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Sentrum 11, 9151 STORSLETT
Forretningskommune: NORDREISA
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 24-09-2022
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.