FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER CAMPUS KONGSVINGER (Orgnr. 930490105)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 930490105
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER CAMPUS KONGSVINGER
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Motjernsvegen 21, 2213 KONGSVINGER
Forretningskommune: KONGSVINGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 19-12-2022
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.