FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS TRENINGS- OG KOMPETANSE- SENTER - STAVANGER (Orgnr. 932182939)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 932182939
Navn/foretaksnavn: POLITIETS TRENINGS- OG KOMPETANSE- SENTER - STAVANGER
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Koppholen 21, 4313 SANDNES
Forretningskommune: SANDNES
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 240, 4001 STAVANGER
Registrert dato: 04-10-2023
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.