FORVALTNINGSDATABASEN

SYSSELMESTEREN PÅ SVALBARD (Orgnr. 971456523)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 971456523
Navn/foretaksnavn: SYSSELMESTEREN PÅ SVALBARD
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 50
Forretningsadresse: Vei 309 6, 9170 LONGYEARBYEN
Forretningskommune: SVALBARD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 633, 9171 LONGYEARBYEN
Registrert dato: 12-03-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
Sikt id-nummer: 2609

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet