FORVALTNINGSDATABASEN

NORGES BRANNSKOLE (Orgnr. 973802607)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973802607
Navn/foretaksnavn: NORGES BRANNSKOLE
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Erling Johannessens veg 1, 9441 FJELLDAL
Forretningskommune: TJELDSUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 23-02-1995
Næringskode: 85.320 - Videregående opplæring innen tekniske og andre yrkesfaglige studieretninger
Sikt id-nummer: 21742

Lenker til interne ressurser