FORVALTNINGSDATABASEN

HEDMARK OG OPPLAND FRIOMSORGSKONTOR AVD KONGSVINGER (Orgnr. 973874934)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973874934
Navn/foretaksnavn: HEDMARK OG OPPLAND FRIOMSORGSKONTOR AVD KONGSVINGER
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Gågata 5, 2211 KONGSVINGER
Forretningskommune: KONGSVINGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 163, 2302 HAMAR
Registrert dato: 22-02-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.