FORVALTNINGSDATABASEN

HEDMARK OG OPPLAND FRIOMSORGSKONTOR HOVEDKONTOR HAMAR (Orgnr. 973874942)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973874942
Navn/foretaksnavn: HEDMARK OG OPPLAND FRIOMSORGSKONTOR HOVEDKONTOR HAMAR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 29
Forretningsadresse: Falsens gate 12, 2317 HAMAR
Forretningskommune: HAMAR
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 163, 2302 HAMAR
Registrert dato: 22-02-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.