FORVALTNINGSDATABASEN

HEDMARK OG OPPLAND FRIOMSORGSKONTOR AVD GJØVIK (Orgnr. 973876546)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973876546
Navn/foretaksnavn: HEDMARK OG OPPLAND FRIOMSORGSKONTOR AVD GJØVIK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 6
Forretningsadresse: Strandgata 13A, 2815 GJØVIK
Forretningskommune: GJØVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 183, 2802 GJØVIK
Registrert dato: 22-02-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.