FORVALTNINGSDATABASEN

OSLO FRIOMSORGSKONTOR (Orgnr. 973883631)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973883631
Navn/foretaksnavn: OSLO FRIOMSORGSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 72
Forretningsadresse: Marieboes gate 13, 0183 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 9006 Grønland, 0133 OSLO
Registrert dato: 14-09-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet