FORVALTNINGSDATABASEN

NORD-TRØNDELAG FRIOMSORGSKONTOR STEINKJER (Orgnr. 973928910)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973928910
Navn/foretaksnavn: NORD-TRØNDELAG FRIOMSORGSKONTOR STEINKJER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 15
Forretningsadresse: Strandvegen 38, 7713 STEINKJER
Forretningskommune: STEINKJER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 694, 4306 SANDNES
Registrert dato: 23-02-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.