FORVALTNINGSDATABASEN

NORDLAND FRIOMSORGSKONTOR MO I RANA (Orgnr. 973954709)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973954709
Navn/foretaksnavn: NORDLAND FRIOMSORGSKONTOR MO I RANA
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Nordahl Griegs gate 6, 8622 MO I RANA
Forretningskommune: RANA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 500, 8001 BODØ
Registrert dato: 23-02-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet