FORVALTNINGSDATABASEN

NORDLAND FRIOMSORGSKONTOR SVOLVÆR (Orgnr. 973954717)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973954717
Navn/foretaksnavn: NORDLAND FRIOMSORGSKONTOR SVOLVÆR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 5
Forretningsadresse: Torget 8, 8300 SVOLVÆR
Forretningskommune: VÅGAN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 500, 8001 BODØ
Registrert dato: 23-02-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet