FORVALTNINGSDATABASEN

BODØ OVERGANGSBOLIG (Orgnr. 973954725)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973954725
Navn/foretaksnavn: BODØ OVERGANGSBOLIG
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Hålogalandsgata 108A, 8008 BODØ
Forretningskommune: BODØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 500, 8001 BODØ
Registrert dato: 23-02-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet