FORVALTNINGSDATABASEN

NORDLAND FRIOMSORGSKONTOR BODØ (Orgnr. 973954733)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973954733
Navn/foretaksnavn: NORDLAND FRIOMSORGSKONTOR BODØ
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 22
Forretningsadresse: Sjøgata 27, 8006 BODØ
Forretningskommune: BODØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2651 Sentrum, 7415 TRONDHEIM
Registrert dato: 23-02-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet