FORVALTNINGSDATABASEN

ØSTFOLD FRIOMSORGSKONTOR (Orgnr. 973968289)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973968289
Navn/foretaksnavn: ØSTFOLD FRIOMSORGSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 30
Forretningsadresse: Brochs gate 3, 1607 FREDRIKSTAD
Forretningskommune: FREDRIKSTAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 40, 1601 FREDRIKSTAD
Registrert dato: 22-02-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet