FORVALTNINGSDATABASEN

HOVEDREDNINGSSENTRALEN NORD-NORGE (Orgnr. 974042754)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974042754
Navn/foretaksnavn: HOVEDREDNINGSSENTRALEN NORD-NORGE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 36
Forretningsadresse: Torvgata 2, 8006 BODØ
Forretningskommune: BODØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1016, 8001 BODØ
Registrert dato: 23-02-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sikt id-nummer: 13674

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet