FORVALTNINGSDATABASEN

HOVEDREDNINGSSENTRALEN (Orgnr. 971390425)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 971390425
Navn/foretaksnavn: HOVEDREDNINGSSENTRALEN
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 70
Forretningsadresse: Jakhelln Brygge/nTorvgata 2, 8006 BODØ
Forretningskommune: BODØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1016, 8001 BODØ
Registrert dato: 20-02-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
Sikt id-nummer: 13654

Lenker til interne ressurser