FORVALTNINGSDATABASEN

TROMS OG FINNMARK FRIOMSORGSKONTOR AVDELING KIRKENES (Orgnr. 974308134)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974308134
Navn/foretaksnavn: TROMS OG FINNMARK FRIOMSORGSKONTOR AVDELING KIRKENES
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Kielland Torkildsens gate 1, 9900 KIRKENES
Forretningskommune: SØR-VARANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 192, 9915 KIRKENES
Registrert dato: 12-03-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.