FORVALTNINGSDATABASEN

BASTØY FENGSEL (Orgnr. 974702835)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974702835
Navn/foretaksnavn: BASTØY FENGSEL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 87
Forretningsadresse: BASTØ, 3183 HORTEN
Forretningskommune: HORTEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 694, 4302 SANDNES
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet