FORVALTNINGSDATABASEN

HALDEN POLITIHUS (Orgnr. 974703505)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974703505
Navn/foretaksnavn: HALDEN POLITIHUS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 56
Forretningsadresse: Olav Vs gate 4, 1767 HALDEN
Forretningskommune: HALDEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 16, 1751 HALDEN
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.