FORVALTNINGSDATABASEN

FREDRIKSTAD POLITIHUS (Orgnr. 974703793)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974703793
Navn/foretaksnavn: FREDRIKSTAD POLITIHUS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 124
Forretningsadresse: Gunnar Nilsens gate 25, 1607 FREDRIKSTAD
Forretningskommune: FREDRIKSTAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 73, 1701 SARPSBORG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.