FORVALTNINGSDATABASEN

MOSS POLITIHUS (Orgnr. 974703904)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974703904
Navn/foretaksnavn: MOSS POLITIHUS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 63
Forretningsadresse: Prins Christian Augusts plass 3, 1530 MOSS
Forretningskommune: MOSS
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 10, 1501 MOSS
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet