FORVALTNINGSDATABASEN

SKI POLITIHUS (Orgnr. 974705532)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974705532
Navn/foretaksnavn: SKI POLITIHUS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 465
Forretningsadresse: Vestveien 16, 1423 SKI
Forretningskommune: NORDRE FOLLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 3390, 1402 SKI
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet