FORVALTNINGSDATABASEN

ILA FENGSEL OG FORVARINGSANSTALT (Orgnr. 974705745)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974705745
Navn/foretaksnavn: ILA FENGSEL OG FORVARINGSANSTALT
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 288
Forretningsadresse: Jøssingveien 33, 1359 EIKSMARKA
Forretningskommune: BÆRUM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 150, 1332 ØSTERÅS
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet