FORVALTNINGSDATABASEN

BÆRUM POLITISTASJON (Orgnr. 974706032)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974706032
Navn/foretaksnavn: BÆRUM POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 302
Forretningsadresse: Kjørboveien 33, 1337 SANDVIKA
Forretningskommune: BÆRUM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2093 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.