FORVALTNINGSDATABASEN

ASKER POLITISTASJON (Orgnr. 974706059)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974706059
Navn/foretaksnavn: ASKER POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 73
Forretningsadresse: Torvveien 20, 1383 ASKER
Forretningskommune: ASKER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2093 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.