FORVALTNINGSDATABASEN

UTLENDINGSDIREKTORATET REGION VEST (Orgnr. 974706423)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974706423
Navn/foretaksnavn: UTLENDINGSDIREKTORATET REGION VEST
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 16
Forretningsadresse: 3. etasje/nRosenkrantzgaten 3, 5003 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4048 Sandviken, 5835 BERGEN
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sikt id-nummer: 56807

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet