FORVALTNINGSDATABASEN

LILLESTRØM POLITIHUS (Orgnr. 974706598)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974706598
Navn/foretaksnavn: LILLESTRØM POLITIHUS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 422
Forretningsadresse: Jonas Lies gate 20, 2000 LILLESTRØM
Forretningskommune: LILLESTRØM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 354, 2001 LILLESTRØM
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.